# اطلاعات_فرم_لاتاری

سئوالاتی که از شما در فرم لاتاری گرین کارت امریکا پرسیده میشه

 1. FULL NAME - Last/Family Name, First نام کوچک و نام خانوادگی ... Last/Family Name یعنی نام فامیلی شما.....مثلا باقری ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 2569 بازدید